Behandlingar

Vi utför allt från rutinkontroller, till avancerad implantatkirurgi. Vi använder de bästa materialen, som finns på världsmarknaden. Här följer några av de vanligaste behandlingarna:

Snark(apné)skenor

 Vid sömnapné, kan en speciell typ av bettskena vara till stor hjälp. Detta utförs oftast i samråd med läkare.

Kirurgi

Vi tillhanda håller det mesta inom kirurgi. För mer komplicerade ingrepp, kommer en specialist i Käkkirurgi regelbundet till vår klinik.

Blekning

Vi har mer än 25 års erfarenhet av tandblekning. Vi använder den metod och de material, som är mest forskat på i världen. Det ger ett säkert och förutsägbart resultat, utan biverkningar

Implantatbehandling

Om man fölorat en eller flera tänder, kan man ersätta dessa med tandrötter av titan, dvs implantat. Implantatet skruvas fast i käkbenet och när det läkt fast, kan man göra en bro eller krona på detta. Implantaten sätts på plats under lokalbedövning, av mycket erfaren personal.

Rotbehandlingar

En infekterad tand innebar förr i världen, att man tvingades dra ut den. Idag kan man nästa alltid rädda densamma, genom att rotfylla den. En rotfylld tand brukar fungera i många år problemfritt.

Vanliga tandlagningar

De lagningsmaterial, som vi använder, tillhör det bästa som världsmarknaden erbjuder. Det är två huvudtyper av material: dels compositer(plaster) och glasionomerer(ett annat tandfärgat material). Utgångspunkten vid lagning av tänder är att bevara så mycket som möjligt av kvarvarande tand.

Kronor och broar(bryggor)

Kronor gör man då alltför mycket tandsubstans har förlorats genom åren. En lagning har då svårt att hålla vid tuggning. Då man förlorat en eller flera tänder, kan man ersätta dessa genom antingen implantat, eller så kan man använda granntänderna till den förlorade tanden att fästa en bro(brygga) vid. Känslan vid tuggning är densamma, som innan tandförlusten och när man tittar på ett leende med en bro, ser det ut som vanligt.

Bettskenor

Ungefär halva Sveriges befolkning, gnisslar eller pressar ihop käkarna på nätterna. Detta sker under djup sömn och de flesta får inga problem av det. Vissa kan dock utveckla problem med tex ett ökat tandslitage eller ofta förekommande huvudvärk. I dessa fall kan en bettskena hjälpa. Det är en skräddarsydd plastskena, som används nattetid.

Estetisk tandvård

Estetisk tandvård betyder egentligen åtgärder som utförs för att försköna utseendet. Det kan vara allt från tandblekning eller byte av missfärgade lagningar till nya kronor eller tandreglering. Vi har stor erfarenhet inom detta område och använder de material, som är mest dokumenterade, för att undvika biverkningar.